Rss

Åndverksloven – Publiserer jeg bilder lovlig?

Internett gjør det veldig enkelt å dele og laste opp bilder på egne nettsider eller på blant annet Facebook og Instagram. Det som ikke er like lett, er å vite om du har rett til å benytte deg av dem. Når man først har lastet opp et bilde på nett, kan det være vanskelig å fjerne det, siden det kan allerede ha blitt kopiert av andre.Derfor er det viktig å gjøre en vurdering før du legger ut bildene. Når det kommer til portretter, så sier loven at du må ha vedkommendes samtykke for å bruke disse. Når det derimot kommer til såkalte situasjonsbilder, der den viktigste delen av bildet er f.eks. slottet, og menneskene på bildene ikke er en viktig del av motivet, kan du laste det opp. Dersom det er en gruppe mennesker som er den viktige delen av bildet, må du ha tillatelse fra de til å laste opp bildet. Loven er spesifikk på når du må få tillatelse fra personene til å bruke bildet eller ikke. Bilder som er av aktuelle og allmenn interesse, som del av en stor forsamling eller som reklame for fotografens virksomhet, kan benyttes uten å etterspørre tillatelse fra de er tilstede på bildet.