Rss

Etiske og andre regler for bildebruk

Når du skal publisere bilder på nett, er det faktisk ganske mange lover og regler som gjelder. For det første er det selvsagt åndsverkloven, som sier noe om hvem som har opphavsrett og førsteretten til å bruke bildene. Det er ikke bare å hente bilder hvor som helst og dele dem videre. I tillegg må du forholde deg til personopplysningsloven, som betyr at du ikke kan publisere bilder av andre mennesker på nett (eller andre steder) uten å ha fått tillatelse fra personen(e) på bildet. Dette er spesielt strengt når det gjelder barn og ungdom, som har rett til å nekte voksne personer å legge ut bilder av seg selv på nett. Du skal alltid respektere privatlivets fred og enkeltpersoners integritet. Dette gjelder for øvrig bilder av både voksne og barn. Du bør også tenke gjennom – før du publiserer – om bildet du vil dele, er verdt å dele av etiske årsaker. Om de kan virke krenkende eller skremmende, bør du vurdere om du kan bruke andre bilder som ikke har en like sterk effekt. Det etiske elementet bør alltid tas med i betraktningen, uansett medium. Datatilsynet har utarbeidet nyttige sjekklister, og det er også de som står som kontrollorgan for bilder på nett.