Rss

Redigering av bilder og effekten av det

Det er vanlig å redigere bilder som blir brukt i for eksempel reklamer, eller i tilfeller der det ønskes å framheve visse trekk ved personen, eller å forbedre lysstyrken på bildet. Mange reklamebyråer går veldig langt med redigeringen, for å få personen i reklamekampanjer til å framstå som et slags ideal. Ofte gjør de midjer og ben smalere og huden fin og glatt.Denne redigeringen gjør at personen avbildes på en annen måte enn om bildet hadde vært en mer realistisk refleksjon på hvordan denne personen faktisk ser ut. Det kan bety at det i reklamekampanjer fremmes et spesifikt ideal som ikke har noe med virkeligheten å gjøre. Det som ikke ser perfekt ut blir fjernet, mens det som er bra blir framhevet til en stor grad. I noen tilfeller vil slike bilder kunne virke positivt, i og med at de får fram det som ønskes med bildet. Eksempel på dette er å endre bakgrunnen til en viss setting, eller ved å gjøre bilder om til svart-hvitt eller lignende. I disse tilfellene blir redigeringen mer positiv. Redigering av bilder vil nok alltid være en del av reklameindustrien som skal selge et ideal, men ofte går det veldig langt bort i fra hva som er naturlig.